Kypärämäen-Köhniön asukasyhdistys ry toimii kaikkien alueella asuvien hyväksi

Sinulla on mahdollisuus tukea asukasyhdistyksen toimintaa liittymällä jäseneksi. Keräämien jäsenmaksujen avulla asukasyhdistys pystyy paremmin ajamaan yhteisiä asioita ja järjestämään erilaisia tapahtumia asukkaiden iloksi ja hyödyksi.

Asukasyhdistyksen hallitus 2017

Puheenjohtaja Juha Saltevo
Varapuheenjohtaja Irma Hirsjärvi
Sihteeri Arja Mönkkönen
Taloudenhoitaja Arja Toivanen
Muut jäsenet Johanna Barkman

Pekka Halonen

Marjo Lestinen

Erkki Matikainen

Jorma Naukkarinen

Jenny Rauhansalo

Pentti Räisänen

Timo Sajavaara

Esko Varesvuo

 

 

 

Ota yhteyttä:

s-posti: hallitus(a)kyparamaki-kohnio.fi

Säännöt

Asukasyhdistyksen sääntöihin voit tutustua täällä.