Vuoden kaupunginosa

Ilmianna Suomen paras kaupunginosa

Vuoden kaupunginosa -palkinnolla Suomen Kotiseutuliitto korostaa kaupunginosien paikallistoimijoiden aktiivisuuden merkitystä alueen viihtyvyyden ja turvallisuuden rakentamisessa. Kisa avataan vuosittain tammikuussa, ja ehdotukset jätetään maaliskuun loppuun mennessä.

EHDOTUKSET TEHDÄÄN SÄHKÖISELLÄ LOMAKKEELLA:

bit.ly/kaupunginosa2023

LINKKI ON AUKI 11.1.-31.3.

Kilpailussa haetaan erityisesti sellaista kaupunginosaa, jossa ihmiset, yhdistykset ja muut toimijat ovat aktiivisia ja jossa on hyvä asua. Hyvässä kaupunginosassa toiminta on monipuolista, uudistuvaa ja kaikille avointa. Palkittavan kaupunginosan tulee olla urbaani.

Voittaja julkistetaan Flooran päivänä 13. toukokuuta.

 • Kuka voi tehdä ehdotuksia? Kuka tahansa! Huom: Voit ehdottaa palkittavaksi omaa kaupunginosaasi. Voit ehdottaa palkittavaksi myös mitä tahansa muuta kaupunginosaa!
 • Millainen ehdotus? Perusteltu. Haetaan kaupunginosaa, jossa ihmiset ja monet eri yhdistykset toimivat aktiivisesti yhdessä, on hyvä asua ja on monipuolista toimintaa.
 • Kuka palkitaan? Koko kaupunginosa.
 • Kuka noutaa palkinnon? Erikseen sovittu kaupunginosaa edustava henkilö, esimerkiksi yhdistyksen edustaja tai tunnettu paikallisaktiivi.
 • KILPAILUN PÄÄKRITEERI VUONNA 2023 ON ELÄVÄ KULTTUURIPERINTÖ. Elävä kulttuuriperintö on aineetonta perintöä ja perinteitä, jotka ovat läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa. Ne ovat tietoja ja taitoja, tapoja ja perinteitä, jotka yhteisöt tunnistavat osaksi omaa kulttuuriperintöään. Esimerkkejä aineettomasta kulttuuriperinnöstä voit lukea esimerkiksi elävän perinnön wikiluettelosta: wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi
  Miten juuri teidän kaupunginosassanne vaalitaan ja välitetään elävää perintöä sukupolvelta toiselle? Millaisia perinteitä ja tapoja kaupunginosaanne liittyy? Miten elävä perintö näkyy teidän kotikulmillanne ja yhteisöissänne? Onko vanhaa perinnettä ja tietotaitoa säilynyt? Kyteekö pinnan alla upeita uusia perinteitä, joita haluatte nostaa esiin?
  Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisen yleissopimus solmittiin vuonna 2003 ja Suomi hyväksyi sen vuonna 2013. Vuonna 2023 täyttyy siis pyöreitä vuosia elävän perinnön suojelussa – siinäpä oiva juhlistuksen aihe myös kaupunginosille!
  Lue lisää: www.aineetonkulttuuriperinto.fi
 • Eri alojen asiantuntijoista koostuva raati eli Kotiseutuliiton kaupunkityön jaosto seuloo ehdotuksista kärkiehdokkaat ja tekee sitten esityksen voittajasta Kotiseutuliiton hallitukselle, joka nimeää voittajan.