KYPÄRÄMÄKI – KÖHNIÖ on Suomen kotiseutuliiton valitsema VUODEN KAUPUNGINOSA 2004

Kotiseutuliitto painotti valinnassaan kaupunginosan omaleimaisuutta, rakennusperinnön vaalimista ja yhteisen ympäristön hoitamista. Näiden piirteiden tuli ilmentyä kansalaisaktiivisuutena, kotiseutuhenkenä ja oman kaupunginosan kehittämisenä.

Tutkimukset alueeltamme

Mielipidekysely lähimetsiemme hoidosta (2011).
Alueemme pesimälinnusto (2009).